Molenbouw

Ieder monument een unieke benadering

Ieder monument is anders en vereist een eigen benadering. RTS Bouwassist is gespecialiseerd in het bepalen van een eigen, unieke strategie die passend is en aansluit bij monument, eigenaar en locatie.

De eerste stap naar planvorming is een, geheel vrijblijvend, adviesgesprek op de plaats van het monument. Wij doen een inventarisatie van uw noden en wensen. Indien gewenst doen wij historisch onderzoek, voeren wij een bouwkundig onderzoek uit en stellen wij, aan de hand van onze bevindingen, voor u een projectplan( restauratieplan, herbestemming- en/of onderhoudsplan) op. In de volgende fase kunnen wij voor u een bestek en begroting opmaken, u begeleiden bij de fondsenwerving, u adviseren en een rol spelen bij het aanbestedingstraject en directievoering over de uitvoering verzorgen.

Welk regulier onderhoud is er nodig? Hoe wordt het uitgevoerd en wat gaat het kosten? Op basis van een inspectie van de molen maken we een plan zodat u weet waar u de komende zes jaar of langer aan toe bent. Ons bestek voldoet aan de juridische eisen voor aanbesteding.

Het onderzoek brengt de bouwhistorie van de molen in kaart. Dat doen we door bronnenonderzoek en een inventarisatie ter plekke. Met een bouwhistorisch onderzoek kunt u gedegen keuzes maken voor restauratie, onderhoud en eventueel herbestemming van de molen

Soms voldoet regulier onderhoud niet meer en is een ingrijpende restauratie nodig. Op basis van het bouwhistorisch onderzoek adviseren we u over de noodzakelijke maatregelen. We maken een bestek op waarin staat welke werkzaamheden nodig zijn, hoe ze worden uitgevoerd en wat de kosten zijn. Onze 3D-tekeningen maken het verhaal compleet.

We begeleiden uitvoeringen van a tot z. We doen opnames, maken kostenramingen en zorgen voor de aanbesteding. Zo nodig vragen we een omgevingsvergunning aan. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden houden we toezicht op de kwaliteit van het werk en bewaken we het budget. Vanzelfsprekend werken we hierin nauw samen met de eigenaar.

Veiligheid en gezondheid op de molen zijn belangrijk. Voor molenaars én bezoekers. Wij inventariseren de risico’s en geven in een plan van aanpak aan welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden. Voor onze vaste opdrachtgevers voeren we de RI&E eens per twee jaar uit, in combinatie met het reguliere onderhoud.

Voor het reguliere onderhoud kunnen moleneigenaren een beroep doen op de BRIM, een subsidie voor onderhoud van monumenten. Voor grotere restauraties zijn vaak andere subsidies beschikbaar. In samenwerking met u helpen we bij het opstellen en indienen van subsidieaanvragen. Na afloop zorgen wij voor de (financiële) verantwoording.

Molenbouw

Ieder monument een unieke benadering

Ieder monument is anders en vereist een eigen benadering. RTS Bouwassist is gespecialiseerd in het bepalen van een eigen, unieke strategie die passend is en aansluit bij monument, eigenaar en locatie.

De eerste stap naar planvorming is een, geheel vrijblijvend, adviesgesprek op de plaats van het monument. Wij doen een inventarisatie van uw noden en wensen. Indien gewenst doen wij historisch onderzoek, voeren wij een bouwkundig onderzoek uit en stellen wij, aan de hand van onze bevindingen, voor u een projectplan( restauratieplan, herbestemming- en/of onderhoudsplan) op. In de volgende fase kunnen wij voor u een bestek en begroting opmaken, u begeleiden bij de fondsenwerving, u adviseren en een rol spelen bij het aanbestedingstraject en directievoering over de uitvoering verzorgen.

Welk regulier onderhoud is er nodig? Hoe wordt het uitgevoerd en wat gaat het kosten? Op basis van een inspectie van de molen maken we een plan zodat u weet waar u de komende zes jaar of langer aan toe bent. Ons bestek voldoet aan de juridische eisen voor aanbesteding.

Het onderzoek brengt de bouwhistorie van de molen in kaart. Dat doen we door bronnenonderzoek en een inventarisatie ter plekke. Met een bouwhistorisch onderzoek kunt u gedegen keuzes maken voor restauratie, onderhoud en eventueel herbestemming van de molen

Soms voldoet regulier onderhoud niet meer en is een ingrijpende restauratie nodig. Op basis van het bouwhistorisch onderzoek adviseren we u over de noodzakelijke maatregelen. We maken een bestek op waarin staat welke werkzaamheden nodig zijn, hoe ze worden uitgevoerd en wat de kosten zijn. Onze 3D-tekeningen maken het verhaal compleet.

We begeleiden uitvoeringen van a tot z. We doen opnames, maken kostenramingen en zorgen voor de aanbesteding. Zo nodig vragen we een omgevingsvergunning aan. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden houden we toezicht op de kwaliteit van het werk en bewaken we het budget. Vanzelfsprekend werken we hierin nauw samen met de eigenaar.

Veiligheid en gezondheid op de molen zijn belangrijk. Voor molenaars én bezoekers. Wij inventariseren de risico’s en geven in een plan van aanpak aan welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden. Voor onze vaste opdrachtgevers voeren we de RI&E eens per twee jaar uit, in combinatie met het reguliere onderhoud.

Voor het reguliere onderhoud kunnen moleneigenaren een beroep doen op de BRIM, een subsidie voor onderhoud van monumenten. Voor grotere restauraties zijn vaak andere subsidies beschikbaar. In samenwerking met u helpen we bij het opstellen en indienen van subsidieaanvragen. Na afloop zorgen wij voor de (financiële) verantwoording.