Ontzorgen door middel van de juiste begeleiding!

De aanvraag en beoordeling van de juiste vergunningen voor uw bouw is niet altijd eenvoudig. Door jarenlange ervaring weet RtS Bouwassist exact welke vergunningen benodigd zijn. Zodat uw bouw niet plotseling stil komt te liggen doordat de ‘juiste’ vergunningen niet tijdig zijn aangevraagd.

RtS Bouwassist heeft ervaring in de aanvraag/beoordeling van diverse vergunningen

  • Omgevingsvergunning (bv monumenten-, bouw-, riool- en aanlegvergunningen);
  • Welstandsbeoordelingen;
  • De aanvraag van vergunning voor dakkapellen, aanbouwen en nieuwbouw;
  • Bestemmingsplanwijzigingen;
  • Begeleiding bij milieuaanvragen.