Beoordeling van de technische staat van gebouwen en woningen, evt ten behoeve van aankoop of ten behoeve van het opstellen van onderhoudsplan.