Coördinatie van onderhouds werkzaamheden aan de hand van meerjaren onderhoudsplan en begroting.