De meerwaarde van RtS Bouwassist bij restaureren en renoveren

Heeft u plannen om uw monumentale pand te restaureren of te renoveren? Wilt u vooraf graag weten wat een dergelijke project gaat kosten? Hebt u geen idee voor welke vergunningen u moet zorgen en welke subsidiemogelijkheden er zijn?

RtS Bouwassist kan u bij alle aspecten die bij een restauratie- en/of renovatieproject komen kijken ondersteunen. Wij vragen de benodigde vergunningen en subsidies voor u aan, maken het tekenwerk of regelen de volledige bouwcoördinatie. Tevens is het mogelijk dat wij een meerjarige onderhoudsplanning en een meerjarenbegroting opstellen, zodat u de kosten voor de toekomst inzichtelijk hebt en niet voor dure verrassingen komt te staan.