Opstellen technische omschrijving voor een gebouw, hier in wordt per onderdeel aangegeven welk materiaal gebruikt dient te worden.