Prefabbrug is gemaakt en geplaatst conform inmeting en tekening. Mooie samenwerking tussen RtS, Klurakon en Tiggelovend-Kok. 

Prefab-brug4 Prefab-brug3 Prefab-brug2