Voorbereidende werkzaamheden voor groot onderhoud, renovatie woning Balinkestraat zijn van start gegaan