De verbouw van de woning aan de Balinkestraat is gereed.

Voor:                                                                                             Na:

Balinkstraat2

Balinkestraat26